Wykłady uczniów

Sobota, 22 września 2018

Sala D-105

12.15–12.40 Martyna Osmałek  Czy matematycy mogą wszystko?  Rowery o trójkątnych i kwadratowych kołach"

12.40–13.05 Małgorzata Róg  „Gry iterowane i kooperatywne”

13.05–13.30 Joanna Taczała  „Pszczoły - matematyczni geniusze”

Sala D-217

12.15–12.40 Gabriela Pietras „Wokół twierdzenia Morse’a – Hedlunda”

12.40–13.05 Rafał Spyra „Twierdzenie  Halla  wraz  z  praktycznymi  zastosowaniami”

13.05–13.30 Natalia Wykpis „Paradoksy matematyczne”

Sala D-332

12.15–12.40 Filip Rękawek „Trójkąty kappa i ich własności”

12.40–13.05 Dominik Szmandra „Złoty podział w budownictwie”

13.05–13.30 Julia Zielińska „Podróż  w  czasie  w  odniesieniu  do  podróży  człowieka  z prędkością światła”