Ważne miejsca

Rejestracja uczecztników: Hol przed Aulą Instytutu Informatyki UMCS (budynek D, I piętro), wejście od Placu Marii Skłodowskiej-Curie.

Wykłady plenarne: Aula Instytutu Informatyki UMCS - sala D-105 (budynek D, I piętro)

Wykłady uczniów: Budynek Instytutu Informatyki UMCS (budynek D), sale: D-105 (budynek D, I piętro), D-217 (budynek D, II piętro), D-332 (budynek D, III piętro).

Pokazy z fizyki: Aula Instytutu Matematyki - C-156 (budynek C, I pietro), Aula Instytutu Fizyki - sala B-103 (budynek B, I piętro)

Noc z matematyką: oprócz D-105 i D-217, wydarzenia odbywać się będą w salach na II piętrze w budynku A ( A-223 = sala 1, A-237= sala 2, sale 4,5,6)

Posiłki: Bazylia

 


Oznaczenia budynków Wydziału MFiI

Teatr im. J. Osterwy, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 17, 20-400 Lublin