W niezwykłym świecie liczb

Tematem wykładu będą problemy i zagadnienia, których rozwiązanie, dzięki kreatywnemu i matematycznemu spojrzeniu, niejednokrotnie może zaskoczyć lub zdziwić. W trakcie wykładu poruszone będą również problemy nietypowych rodzajów liczb, wykorzystania liczb pierwszych czy ciągu Fibonacciego, który można odnaleźć na każdym kroku w otaczającym nas świecie.

mgr Dariusz Kulma
Termin: 
09/22/2018 - Od 11:15 do 12:00
Sala: 
D-105