Trójkąty kappa i ich własności

Matematyka jest nauką, która pozwala na tworzenie abstrakcyjnych pojęć, a następnie badanie ich jedynie za pomocą teoretycznych rozważań. W ten sposób z prostych założeń możemy dojść do rozbudowanych wniosków. Przykładem tego jest moje autorskie pojęcie geometryczne, trójkąty kappa. Powstają one w wyniku przeprowadzenia przez każdy wierzchołek danego trójkąta prostej w taki sposób, aby każde dwie z nich przecięły się na okręgu wpisanym w ten trójkąt. W ten sposób przypisujemy każdemu trójkątowi inny trójkąt, którego własności nie da się prosto opisać. Podczas mojego referatu przedstawię kilka problemów, które w naturalny sposób się pojawiły podczas badania trójkątów kappa i odpowiem na nie. Niektóre z pytań, które padną, to na przykład „czy dla każdego trójkąta istnieje trójkąt kappa?”, a także fundamentalne pytanie „jak poprowadzić proste, by trójkąt kappa się utworzył?” Najciekawszym wynikiem jest jednak związek trójkątów kappa w trójkątach równoramiennych ze złotym podziałem, który jest wszechobecny w świecie natury, architekturze, a nawet finansach. Jak się okazuje, możemy natknąć się na niego również w czysto teoretycznych rozważaniach, a trudno było przewidzieć to formułując samą definicję. Przedstawianą tematykę można rozwijać na wiele sposobów, uogólniając problemy i stawiając nowe.

Filip Rękawek
Termin: 
09/22/2018 - Od 12:15 do 12:40
Sala: 
D-332