Program

Czwartek, 20 września 2018

 

12.00  otwarcie rejestracji (miejsce: Hol przed D-105)

17.30 – 19.00  kolacja (miejsce: Bazylia)

19.00 – 21.00  Matematyka z Muzyką  (miejsce: Aula Instytutu Informatyki - D105)

 

Piątek, 21 września 2018

 

7.45 – 8.45  śniadanie

9.00 – 9.30  otwarcie Kongresu (miejsce Aula Instytutu Informatyki - D105)

9.30 – 10.15  prof. dr hab. Marek Kordos (Uniwersytet Warszawski), „Wszystko (no, prawie wszystko) o cykloidzie” (miejsce: Aula Instytutu Informatyki - D105)

10.30 – 11.15  dr Zdzisław Pogoda (Uniwersytet Jagielloński), „O analogiach i ich braku” (miejsce: Aula Instytutu Informatyki - D105)

11.15 – 11.45  przerwa kawowa (miejsce: Hol II piętro, budynek D)

11.45 – 12.30  dr Krzysztof Ciesielski (Uniwersytet Jagielloński), „O niezwykłych konsekwencjach pewnego spotkania na krakowskich Plantach”  (miejsce: Aula Instytutu Informatyki - D105)

12.45 – 14.00  wykłady uczniów (3 sesje po 3 uczestników, Aule Instytutu Informatyki: D105, D217, D332)

14.15 – 15.30  obiad (miejsce: Bazylia)

15.45 – 17.45  Pokazy z fizyki (miejsce: Aula Instytutu Matematyki - C156, Aula Instytutu Fizyki - B103)

18.00 – 19.00  kolacja (miejsce: Bazylia)

19.00 – 22.00  Noc z Matematyką (miejsce:Aula Instytutu Informatyki - D105)

 

Sobota, 22 września 2018

 

7.45 – 8.45  śniadanie (miejsce: Bazylia)

9.00 – 9.45  prof. dr hab. Piotr Gwiazda (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk)  „Matematyka przybliżona” (miejsce: Aula Instytutu Informatyki - D105)

10.00 – 10.45  dr Joanna Jaszuńska (Uniwersytet Warszawski),  „Podróż do wnętrza sześcianu” (miejsce: Aula Instytutu Informatyki - D105)

10.45 – 11.15  przerwa kawowa (miejsce: Hol II piętro, budynek D)

11.15 – 12.00  mgr Dariusz Kulma „W niezwykłym świecie liczb”  (miejsce: Aula Instytutu Informatyki - D105)

12.15 – 13.30  wykłady uczniów (3 sesje po 3 uczestników, Aule Instytutu Informatyki: D105, D217, D332)

13.45 – 15.00  obiad (miejsce: Bazylia)

15.00 – 18.00  Gra miejska

18.00 – 19.00  kolacja (miejsce: Bazylia)

19.30   Spektakl „Sposób na Alcybiadesa” (miejsce: Teatr im. J. Osterwy w Lublinie).

 

Niedziela, 23 września 2018

 

7.45 – 8.45  śniadanie (miejsce: Bazylia)

9.00 – 9.45  dr Tomasz Jakubowski (Politechnika Wrocławska), „O liczbach algebraicznych i przestępnych” (miejsce: Aula Instytutu Informatyki - D105)

10.00 – 10.45  prof. dr hab. Tomasz Cieślak (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk), „Problem Mercatora, nawigacja i odwzorowania konforemne” (miejsce: Aula Instytutu Informatyki - D105)

10.45 – 11.15  przerwa kawowa (miejsce: Hol II piętro, budynek D)

11.15 – 12.00  dr Mateusz Krukowski (Politechnika Łódzka), „Raj utracony – jak  radzić sobie ze strata zwartości?”  (miejsce: Aula Instytutu Informatyki - D105)

12.15 - 13.00  prof. dr hab. Andrzej Ruciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Ekstremalna teoria zbiorów” (miejsce: Aula Instytutu Informatyki - D105)

13.15 – 15.00  obiad (miejsce: Bazylia)