Podróż w czasie w odniesieniu do podróży człowieka z prędkością światła

Podróż w czasie w odniesieniu do podróży człowieka z prędkością światła. Aby wyjaśnić to zjawisko należy najpierw wyjaśnić pojęcie dylatacji czasu. Jako pierwszy prowadził je Albert Einstein. Wydedukował on, że im szybciej jednostka podróżuje w przestrzeni, tym wolniej „porusza się” w czasie. Pomysł ten wyszedł z rozważań na temat praw odkrytych przez dwóch wielkich naukowców: Izaaka Newtona i Jamesa Clerka Maxwella. W wykładzie wyjaśnię jak dwa odkryte przez nich prawa czyli Prawa Dynamiki Newtona i prawo Maxwella dotyczące stałej prędkości fali elektromagnetycznej takiej jaką jest światło, w pewien sposób ze sobą kolidują. Mogłabym zaprezentować przykłady rozważań Einsteina, które pozwoliły mu na dojście do tych przełomowych wniosków. Następniewyprowadziłabymwzórnadylatacjęczasujakizostałjakopierwszy wyprowadzony przez Alberta Einsteina, która to pomogła mu w dojściu do teorii względności. Po wyprowadzeniu wzoru i stworzeniu grafu dylatacji czasu mogłabym przejść do analizy przykładów, które taką dylatację czasu prezentują. Odpowiadając na pytanie o ile młodszy byłby jeden brat bliźniak od drugiego, gdyby spędził kilka lat w promie kosmicznym podróżującym z prędkością światła, założyłabym potencjalny wiek bliźniaków (np. 30 lat), prędkość z jaką porusza się jeden z braci to np. 98% prędkość światła, czas jaki by spędził w promie to np. 10 lat. Po podstawieniu odpowiednich zmiennych do wzoru, uzyskamy wartość dylatacji czasu.

Julia Zielińska
Termin: 
09/22/2018 - Od 13:05 do 13:30
Sala: 
D-332