Paradoksy matematyczne

Czy to możliwe, aby logiczne myślenie doprowadziło nas do błędnych wniosków? Dlaczego czasami z pozoru dobre rozwiązania problemów mogą się okazać całkowicie błędne? Takie właśnie pytania możemy sobie zadawać po zetknięciu się z paradoksami, czyli twierdzeniami logicznymi, które prowadzą do sprzecznych lub zaskakujących wniosków. W moim wystąpieniu pragnę omówić kilka z najbardziej znanych paradoksów matematycznych oraz filozoficznych:

  • Monty’ego Halla - paradoks oparty na rachunku prawdopodobieństwa
  • Zenona z Elei - paradoksy ukazujące trudność w rozumieniu przez człowieka czasu i przestrzeni jako wielkości ciągłych
  • dnia urodzin - paradoks mówiący, że w klasie liczącej przynajmniej 23 uczniów prawdopodobnie przynajmniej 2 będzie miało urodziny tego samego dnia
  • paradoks Fermiego - sprzeczność pomiędzy wysokim prawdopodobieństwem występowania pozaziemskich cywilizacji oraz brakiem śladów ich istnienia.
Natalia Wykpis
Termin: 
09/22/2018 - Od 13:05 do 13:30
Sala: 
D-227