O liczbach algebraicznych i przestępnych

Liczbę rzeczywistą nazywamy algebraiczną, jeśli jest pierwiastkiem pewnego wielomianu o współczynnikach całkowitych. Przyjrzymy się liczebności różnych podzbiorów prostej rzeczywistej i zbadamy jak duży jest zbiór liczb algebraicznych. Na koniec podamy przykłady liczb, które nie są algebraiczne.

dr Tomasz Jakubowski
Politechnika Wrocławska
Termin: 
09/23/2018 - Od 09:00 do 09:45
Sala: 
D-105