O Kongresie

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, organizują VII Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się w Lublinie w dniach 20-23 września 2018.

Kongres został objęty Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
.

Pragniemy, by wzięli w nim udział najzdolniejsi, zainteresowani matematyką uczniowie liceów i techników z całej Polski. Podczas Kongresu będą oni mieli okazję zetknąć się z wybitnymi matematykami, usłyszeć specjalnie dla nich przygotowane znakomite wykłady, a niektórzy z nich wygłoszą własne referaty.

Dotychczasowe Kongresy ( Warszawa 2004, Poznań 2008, Kraków 2010, Gdańsk 2012, Zielona Góra 2014 i Warszawa 2016 ) odniosły wielki sukces. W tym roku wydarzeniom części głównej Kongresu dodatkowo towarzyszyć będą sesje poświęcone popularyzacji matematyki, w których udział wezmą zarówno uczestnicy Kongresu jak i uczniowie szkół z całej Polski. Szczegółowe informacje na ten temat będzie można znaleźć na stronie Kongresu.

Przewidujemy, że w Kongresie weźmie udział około 250 uczniów reprezentujących wszystkie województwa. Większość z nich zostanie wytypowana przez wojewódzkie Kuratoria Oświaty.

 

Komitet Organizacyjny 7KMMP

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku