Matematyka Przybliżona

Powstanie a następnie dynamiczny rozwój komputerów zmieniło rolę matematyki w fizyce i naukach technicznych. O ile wcześniej jedynym sposobem teoretycznego rozwiązania  jakiegoś zagadnienia było znalezienie formuły opisującej rozwiązanie, o tyle komputery, czy jak były one nazywane na początku drugiej połowy XX wieku w Polsce, maszyny matematyczne umożliwiły obliczania przybliżone wyniku. Początkowo z uwagi na zawodność sprzętu obliczenia były często sprawdzane ręcznie przez grupę ludzi, tak postępowano miedzy innymi przy obliczeniach związanych z powstaniem bomby atomowej, czy obliczeniami trajektorii pierwszych lotów kosmicznych. Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej komputerów oraz poprawą ich niezawodności zaprzestano ręcznego sprawdzania obliczeń, jednak pojawił się inny problem związany z kumulacją błędów lub szerzej zbieżnością metody numerycznej. Problemom związanym z tymi zagadnieniami będzie poświęcony mój wykład.

prof. dr hab. Piotr Gwiazda
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Termin: 
09/22/2018 - Od 09:00 do 09:45
Sala: 
D-105