Kontakt


Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1 i 5,
20-031 Lublin

Email: 7kmmp@7kmmp.umcs.lublin.pl

Administrator strony: dr Piotr Oleszczuk