Komitet Organizacyjny

  • dr hab. Przemysław Matuła, prof. UMCS - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  • dr Beata Rodzik - zastępca przewodniczącego
  • dr hab. Wiesława Kaczor, prof. UMCS
  • dr Iwona Ćwiklińska
  • dr Anna Gąsior
  • dr Piotr Kowalski
  • dr Agnieszka Kozak
  • dr Artur Markowski
  • dr Piotr Oleszczuk