Czy matematycy mogą wszystko? Rowery o trójkątnych i kwadratowych kołach

Gdy mówimy o rowerze mamy na myśli pojazd z okrągłymi kołami, którego zazwyczaj używamy do poruszania się lub rozrywki. Czy zastanawialiśmy się jednak kiedyś czy rower może przybrać wygląd inny niż ten dotychczas namznany? Czy pomyśleliśmy kiedyś dlaczego koła w rowerach mają akurat kształt okręgu? Czy wyobrażaliśmy sobie kiedyś rower o trójkątnych, czy kwadratowych kołach? Jest to możliwe tylko przy „odpowiedniej drodze”. Jak ona powinna wyglądać i jak ją zdefiniować - opisać? Zagłębię się w rowerowy problem od strony matematycznej łamiąc przy okazji przekonania dotyczące „koła” oraz odkrywając tajemnice jakie niosą ze sobą koła o różnych kształtach i sposoby poruszania się na nich. Okrągłość kół tak mocno utrwaliła się w naszej świadomości, że do opisu elementu jezdnego o kształcie kwadratu używam słowa koło! Moje rozważania opierać się będą na zmianie kształtu kół rowerowych oraz próbie dostosowania dróg do tak zmienionych rowerów oraz wszystkiego co się z tym wiąże. Samo opisanie drogi to jednak dopiero początek dalszych pytań np. jaka jest zależność między prędkością liniową rowerzysty, a prędkością kątową kwadratowych kół? Temat oczywiście nie zamyka się w kołach trójkątnych czy kwadratowych, ale analogicznie można rozważyć dowolne wielokąty foremne, a także inne figury.

Martyna Osmałek
Termin: 
09/22/2018 - Od 12:15 do 12:40
Sala: 
D-105